KITARON

ระบบวางแผนดำเนินการผลิต หรือ Manufacturing Execution Systems (MES) คือ ระบบช่วยการคำนวณใช้ในการวางแผนการผลิต โดย MES แบบเรียลไทม์เพื่อ ควบคุมองค์ประกอบต่างๆในการผลิตได้ในเวลาเดียวกัน( MES ด้วย โปรแกรม Kitaron เพื่อวางแผน บริหารจัดการ การวางแผนการผลิต Production Planing เพื่อให้ ลดตุ้นทุน เพิ่มยอดการผลิต ให้ได้ประสิทธิภาพ และกำไรสูงสุด