GibbsCAM

 

GibbsCAM เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่องาน Production Mass อย่างแท้จริง เน้นการสร้างโปรแกรม G-code อย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบการทำงานที่สั้นไม่ซับซ้อน ต่างจาก โปรแกรม CAD CAM ตัวอื่นด้วย การทำงานแบบ Drag and Drop ช่วยให้ได้ Toolpath ด้วยเวลาที่สั้นพอๆกับ การยืนกดที่หน้าเครื่อง แต่ได้ Toolpath ที่หลากหลาย และปรับแต่งได้มากกว่า และ ง่ายกว่า

ด้วยรูปแบบ การทำงานแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์ ด้วยการทำงานแบบ Drag and Drop แทบไม่ต้อง Training ก็ทำงานได้ เพียงการทำงานแค่ 3 Toolbar บนหน้าจอ

  • Tooling แถบการใช้งานของ ดอกกัด ที่เรามี และ จะเลือกนำมาใช้งาน
  • Process รูปแบบการทำงานที่เราต้องการทำงาน เช่น การปาด ปอก เจาะ คว้าน
  • Operation ขั้นตอนในการทำงาน แค่เพียง ลากมีดที่จะใช้งานมาวาง ลากรูปแบบการทำงานมาวาง จะเป็นหน้าต่าง Operation อัตโนมัติ เพียงแค่ใส่ Parameter เหมือนยืนกดหน้าเครื่อง ก็จะได้ Toolpath และ G-code อย่างง่ายดาย และ รวดเร็ว

Report

Report ที่แตกต่างจาก โปรแกรม CAD CAM ตัวอื่น ในรูปแบบที่ไม่มี โปรแกรม CAD CAM ตัวไหนทำได้ โดยมี Report ให้เลือกได้ 3แบบ คือ

  • Part Report เพื่อบอกมิติของชิ้นงาน เพื่อนำไปสั่งเตรียมวัสดุในการซื้อได้ทันที เพื่อการบริหารจัดซื้อวัสดุ ในรูปแบบ Excel ได้ทันที
  • Tooling Report เพื่อบอกจำนวนมีดกัดทุกตัว ที่เราได้ใช้กับงานตัวนี้ ผนวกกับ Spec ของดอกกัดที่ใช้ ทำให้เรารู้ว่าต้องสั่งซื้อมีดจำนวนเท่าไร จนกว่าจะทำงานเสร็จสิ้น ง่ายต่อการจัดเก็บ และบริหาร Stock ของมีดกัดงาน ในรูปแบบ Excel ได้ทันที
  • Operation Report เพื่อเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ ระหว่าง Operator หน้าเครื่อง และ ผู้ใช้งาน โปรแกรม CAD CAM GibbsCAM เมื่อสั่ง Operation Report โปรแกรม CAD CAM GibbsCAM จะ Simulation งานเพื่อถ่ายรูป โปรเสท ก่อน และ หลัง ของขั้นตอนการทำงานขั้นตอนนั้นๆ ทำให้เราทันทีว่า งานก่อนและหลังในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง อีกทั้งบอก เวลาในการทำงานทั้งหมด, มีดที่ใช้งาน, ระยะในการเดินแต่ละชั้น, Feed, Speed

 

Operation Manager

เรียกดูภาพรวมของงานทั้งหมด ว่าใช้เวลาในขั้นตอนไหนนานเกินไป และ คลิ๊กขั้นตอนนั้น เพื่อกลับเข้าสู่ หน้าต่างในการเพิ่ม Feed, Speed, ระยะกินในแต่ละชั้น เพื่อลดเวลาในการกัดงาน เพื่อควบคุม Cost ในการทำชิ้นงานแต่ละชิ้น

 

โปรแกรม CAD CAM GibbsCAM

รองรับการทำงาน ทั้งโครงเส้น 2D และ 3D model Solid, Surface ตั้งแต่ 2แกน 3แกน 4แกน indexing ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อนขึ้น แบบ 5แกน และ การทำงานแบบ Multi-Task Machining (MTM) ทั้งแบบ 4แกน x, y, z, c Simultaneous และ 4แกน Indexing off-center Y-axis machining for non-radial parts

 

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร MTM 5แกน ที่มี แกน b แกน c แบบ 2 turret (t1, t2) หรือ แบบ 2 Spindle (Sub spindle s1, s2) ด้วย Option Sync Manager ตรวจสอบการทำงานได้อย่างครบถ้วน และ ถูกต้องแม่นยำ ป้องกันปัญหาการชนจากการเคลื่อนที่หลายๆแกนพร้อม ๆกัน